Subiekt GT, Rewizor GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT

Import wyciągów bankowych do modułu Homebanking (wymaga rozszerzenia "Czerwony Plus")

Jak zapewne wiesz, programy firmy Insert z linii GT oferują jedynie możliwość ręcznego wczytywania wyciągów bankowych.
Co więcej, jedynym obsługiwanym formatem wymiany danych są wyciągi zgodne ze standardem MT-940.
Wyciągi w tym formacie, zazwyczaj, dostępne są jedynie w serwisach korporacyjnych banków.

A co zrobić jeśli Twój bank lub bank Twojego klienta nie udostępnia wyciągów w formacie MT-940?
Tu z pomocą przychodzi aplikacja emSzmal 3 umożliwiająca bezpośredni import wyciągów do modułu Homebanking w aplikacjach Subiekt GT / Rewizor GT / Rachmistrz GT, Gratyfikant GT.

Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów bankowych:

  • import z pliku tekstowego CSV, XML, MT940 oraz
  • import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej

Zalety pierwszego to:

  • możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT-940
  • import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
  • możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji

Zalety drugiego to:

  • możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
  • oszczędność pieniędzy - brak konieczności wykupu odpłatnego dostępu do interfejsu banku (tzw. usługi Bank Connect, o ile Twój bank w ogóle ją oferuje)
  • możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, CSV czy XML)

Niezależnie od tego, który sposób importu wybierzesz, efekt zawsze będzie ten sam...
Zaimportowane operacje utworzą, powiązane z danym rachunkiem, wyciągi bankowe.
Co więcej, program dokona próby identyfikacji kontrahentów po ich nazwie, symbolu lub numerze dokumentu księgowego (faktury, rachunku) z tytułu przelewu i umożliwi automatyczne dopisane nowych numerów rachunków bankowych dla rozpoznanych kontrahentów.

Podgląd zaimportowanych wyciągów bankowych

Każda nowopobrana/zaimportowana transakcja bankowa trafia do utworzonego przez aplikację emSzmal 3 dziennego lub miesięcznego wyciągu.

Rozrachunki oczekujące na rozliczenie

Automatycznemu rozliczaniu mogą podlegać zarówno należności jak i zobowiązania.

Automatyczne rozliczanie rozrachunków

Przykład rozliczonej faktury sprzedaży na kwotę 24,15zł na podstawie transakcji zaimportowanej bezpośrednio z serwisu bankowości internetowej.

Zaksięgowane rozrachunki

Zarejestrowanie rozrachunku (wpłaty bankowej) na koncie rozliczeniowym Twojego kontrahenta.

Zaksięgowane operacje bankowe

Zarejestrowanie operacji bankowej w powiązaniu do rozliczonego dokumentu księgowego.

Zobacz na kanale YouTube, jak działa automatyczny import wyciągów bankowych do Subiekta GT.

Zobacz też: Import wyciągów bankowych do modułu Wyciągi bankowe / Operacje bankowe


emSzmal 3 na facebooku Kontakt