emSzmal 4 Web

emSzmal 3 to aplikacja desktopowa przeznaczona do instalacji na komputerze stacjonarnym lub laptopie z systemem Windows - i współpracy z lokalną lub zdalną bazą danych Microsoft SQL Server.
Jednakże, pewna cześć jej funkcjonalności została udostępniona również jako aplikacja internetowa (webowa) pod nazwą "emSzmal 4 Web".
Dzięki czemu możesz teraz, m.in. przeglądać historię operacji z poziomu przeglądarki internetowej.
Musisz spełnić tylko jeden warunek - przenieść bazę danych programu na zdalny serwer - na przykład do bezpiecznej chmury internetowej Azure.
Dzięki tej operacji uzyskasz dostęp do zgromadzonych w programie danych również na swoim tablecie, czy telefonie komórkowym.

Dostępne funkcjonalności:

Lista rachunków

Historia operacji

Edycja szczegółów operacji

Jeśli brakuje Ci jakieś funkcji w webowej wersji aplikacji zgłość swój pomysł na forum sugestii.

Pamiętaj: aplikacja webowa wymaga bazy danych na serwerze Microsoft SQL Server w wersji 2005 lub nowszej, umożliwiającym zdalne połączenia do bazy danych.
Przeniesienie bazy lokalnej na zdalny serwer wiąże się zazwyczaj ze spowolnieniem działania aplikacji emSzmal 3.
Przed pierwszym połączeniem ze swoją bazą danych, poproś o aktywację serwisu emSzmal 4 Web.


emSzmal 3 na facebooku Kontakt