Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT

Import historii operacji do modułów "Wyciągi bankowe"\"Operacje bankowe" lub "Raporty kasowe"\"Dokumenty kasowe"

Jak zapewne wiesz, programy firmy Insert z linii GT oferują jedynie możliwość ręcznego wczytywania wyciągów bankowych.
Opcja ta dostępna jest w module homebanking, co wiąże się z koniecznością zakupu dodatku "Czerwony Plus".
Co więcej, jedynym obsługiwanym formatem wymiany danych są wyciągi zgodne ze standardem MT-940.
Wyciągi w tym formacie, zazwyczaj, dostępne są jedynie w serwisach korporacyjnych banków.

A co zrobić jeśli Twój bank lub bank Twojego klienta nie udostępnia wyciągów w formacie MT940, bądź nie chcesz inwestować w zakup modułu homebanking?
Tu z pomocą przychodzi aplikacja emSzmal 3 umożliwiająca bezpośredni import wyciągów do aplikacji Subiekt GT / Rewizor GT / Gratyfikant GT.

Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów:

  • import z pliku tekstowego CSV, XML, MT940 oraz
  • import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej

Zalety pierwszego to:

  • możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT940
  • import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
  • możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji

Zalety drugiego to:

  • możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
  • oszczędność pieniędzy - brak konieczności wykupu odpłatnego dostępu do interfejsu banku (tzw. usługi Bank Connect, o ile Twój bank w ogóle ją oferuje)
  • możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, CSV czy XML)

Niezależnie od tego, który sposób importu wybierzesz, efekt zawsze będzie ten sam...
Historia operacji bankowych trafi wprost do modułów "Operacje bankowe" oraz "Wyciągi Bankowe".
Identyfikacja kontrahentów odbywa się na podstawie ich numerów rachunków bankowych, nazw, symbolów
albo numeru dokumentu księgowego (faktury, rachunku) umieszczonego w tytule przelewu.

Podgląd zaimportowanych wyciągów bankowych

Każda nowopobrana/zaimportowana transakcja bankowa trafia do utworzonego przez aplikację emSzmal 3 dziennego lub miesięcznego wyciągu.

Zaimportowane operacje bankowe

Uwaga: Teraz także automatyczne rozliczanie rozrachunków przy imporcie wyciągów, przez skojarzenie operacji bankowej z dokumentem finansowym, na podstawie kwoty i tytułu przelewu.

Możliwy jest też import historii operacji jako raportów kasowych, wówczas widoczne będą w modułach "Raporty kasowe" i "Dokumenty kasowe".

Zobacz na kanale YouTube, jak działa automatyczny import wyciągów bankowych do Subiekta GT.

Zobacz też: Import wyciągów bankowych do modułu Homebanking (wymaga rozszerzenia "Czerwony Plus")


emSzmal 3 na facebooku Kontakt