emSzmal 3 jako oprogramowanie do prowadzenia firmy

Szukasz nieskomplikowanego programu finansowo-księgowego dla małej firmy w dobrej cenie?
Potrzebujesz nie tylko wystawiać faktury, ale także prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów. Jesteś płatnikiem podatku VAT i musisz prowadzić rejestr sprzedaży VAT?
Pobierz demo i zobacz czy aplikacja emSzmal 3 sprawdzi się w Twojej firmie...

Specyfikacja modułu "Moja firma"

Kartoteka kontrahentów
- katalog kontrahentówTAK
- wyszukiwarka kontrahentówTAK
- import kontrahentów z bazy GUSTAK
- sprawdzanie statusu podatnika VATTAK
- zgody marketingoweTAK
- atrybuty własneTAK
Kartoteka asortymentu
- katalog towarów i usługTAK
- cenniki asortymentuTAK
- stany magazynoweTAK
- dokumenty magazynowe (PZ, WZ, PW, RW)NIE
Dokumenty handlowe
- wystawianie faktur, faktur VAT (marża), faktur pro formaTAK
- wystawianie faktur korygujących, faktur korygujących VATTAK
- noty wewnętrzneTAK
- paragony imienne niefiskalneTAK
- obsługa kas i drukarek fiskalnychNIE
- wydruk dokumentów i eksport do formatu PDFTAK
- linki płatnicze (pay-by-link) na dokumentach sprzedaży w formacie PDFTAK
- eksport faktur VAT do pliku JPK_FATAK
- faktury w językach obcychNIE
- wielowalutowośćNIE
Rozliczenia z kontrahentami
- operacje kasowe KP/KWTAK
- operacje bankowe BP/BWTAK
- rejestrowanie spłat należności i zobowiązańTAK
- import wyciągów bankowych onlineTAK
- import wyciągów bankowych z plików CSV/MT940/XMLTAK
- automatyczne rozliczanie dokumentów handlowychTAK
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodówTAK
- dodawanie zapisów na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowychTAK
- klonowanie i renumeracja zapisówTAK
- wydruk księgi i eksport do formatu PDFTAK
- eksport zapisów KPIR do pliku JPK_PKPIRTAK
Ewidencja przychodów
- prowadzenie ewidencji przychodówTAK
- klonowanie i renumeracja zapisówTAK
- dodawanie zapisów na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowychTAK
- wydruk ewidencji i eksport do formatu PDFTAK
- eksport zapisów ewidencji przychodów do pliku JPK_EWPTAK
Rejestr VAT
- prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VATTAK
- dodawanie zapisów na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowychTAK
- wydruk rejestru VAT i eksport do formatu PDFTAK
- eksport zapisów rejestru VAT do pliku JPK_VATTAK
Ewidencja środków trwałych / wyposażenia
- wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychTAK
- wykaz wyposażeniaTAK
e-Archiwum
- przechowywanie dokumentów w formatach PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSXTAK
- przechowywanie obrazów w formatach PNG, BMP, JPGTAK
- wbudowana przeglądarka i podgląd dokumentówTAK
Ogólne
- praca wielostanowiskowaTAK
- możliwość pracy w chmurze (Microsoft Azure)TAK
- eksport danych w formacie JPK (jednolity plik kontrolny)TAK
Licencjonowanie
- bezterminowa licencjaTAK
- nielimitowana liczba podmiotów dla biur rachunkowychTAK

Program emSzmal 3 jest regularnie aktualizowany, więc jeśli brakuje Ci jakieś funkcji - daj znać!


emSzmal 3 na facebooku Kontakt