emSzmal 3 API - Interfejs powiadomień o nowych operacjach bankowych

emSzmal 3 API - Bank Connect API

Napisz, skompiluj, skopiuj - trzy proste kroki do własnej integracji z aplikacją emSzmal 3

  • Napisz kod własnego pluginu w dowolnym języku programowania obsługiwanym przez platformę .NET
  • Stwórz klasę implementującą interfejs INotify (INotify.dll), możesz podziedziczyć ją po klasie NotifyBase, aby zaoszczędzić trochę czasu.
    Przesłoń domyślną implementację właściwości GateName i nazwij swój plugin.
    Funkcjonalność swojego pluginu zawrzyj w metodach AddTransaction oraz SendNotify.

  • Skompiluj kod źródłowy darmowym kompilatorem jako bibliotekę dll o nazwie Notify*.dll.
  • Nie zapomnij o dodaniu referencji do bibliotek IAccount.dll, ITransaction.dll oraz INotify.dll.

  • Skopiuj otrzymany plik do katalogu instalacyjnego aplikacji.
  • Plugin zostanie automatycznie wczytany przy kolejnym uruchomieniu aplikacji.

Nie musisz już więcej płacić bankom za abonament do usługi Bank Connect / Banking API w celu integracji rachunku bankowego ze swoimi systemami IT.
Zobacz opis usługi emSzmal Banking API dostępnej dla każdego licencjonowanego użytkownika aplikacji emSzmal 3 PRO z dodatkami Biznes i eCommerce.


emSzmal 3 na facebooku Kontakt