Automatyczne rozliczanie faktur w serwisach księgowości internetowej
iFirma.pl, inFakt.pl, wFirma.pl, Intaxo.pl, Fakturownia.pl, 360ksiegowosc.pl, Firmino.pl, CentrumFaktur.pl
oraz systemach ERP w chmurze - Firmao.pl, Systim.pl i Comarch ERP XT

Aplikacja emSzmal 3, z dedykowanymi integracjami dla serwisów księgowości internetowej, pozwala zautomatyzować proces wprowadzania informacji o płatnościach za faktury.
Może działać w dwóch trybach pracy – automatycznym - online lub manualnym - offline.
W pierwszym z nich, aplikacja samoczynnie monitoruje rachunki bankowe użytkownika w określonym odstępie czasu i przesyła informacje o nowych płatnościach do serwisu księgowości internetowej.
W drugim, import operacji inicjowany jest przez samego użytkownika, poprzez zaczytanie pliku z historią operacji w jednym z wielu obsługiwanych formatów: CSV/XML/MT940/XLS.

W obydwu przypadkach, integracja stara się dopasować płatności do nieopłaconych dokumentów handlowych wystawionych w serwisie księgowości internetowej. Identyfikacja płatnika odbywa się m.in. po numerze faktury umieszczonym w tytule przelewu lub nazwie kontrahenta.

W przypadku wystąpienia zgodności co do płatnika i kwoty dokumentu, aplikacja oznacza daną fakturę jako opłaconą, a w programie emSzmal 3 zmienia status operacji na dowolny, określony przez użytkownika.

***

Automatyczne rozliczanie faktur z pomocą aplikacji emSzmal 3

Koniec z ręcznym wprowadzaniem płatności do faktur wystawionych w serwisach księgowości internetowej.
Od teraz wystarczy jedno kliknięcie myszką...

Monitor rachunków programu emSzmal 3 sprawi, że:

  • zaktualizowane zostaną salda rachunków zdefiniowanych w programie
  • nastąpi automatyczny import historii operacji
  • informacje o nowych płatnościach trafią do księgowości internetowej, gdzie na podstawie tytułu przelewu i danych kontrahenta oznaczą jeszcze nierozliczone faktury
  • zaksięgowane operacje bankowe zyskają adnotację o powiązanej fakturze oraz przybiorą zdefiniowany przez użytkownika status

***

Lista faktur oczekujących na rozliczenie w obsługiwanych serwisach:

Wystawione faktury sprzedaży, oczekujące na płatność (iFirma.pl)

Wystawione faktury sprzedaży, oczekujące na płatność (wFirma.pl)

Wystawione faktury sprzedaży, oczekujące na płatność (Intaxo.pl)

Wystawione faktury sprzedaży, oczekujące na płatność (InFakt.pl)

Wystawione faktury sprzedaży, oczekujące na płatność (ERPXT.pl, dawniej iFaktury24.pl)

Wystawione faktury sprzedaży, oczekujące na płatność (Fakturownia.pl)

Wystawione faktury sprzedaży, oczekujące na płatność (Firmao.pl)

Wystawione faktury sprzedaży, oczekujące na płatność (Firmino.pl)

Wystawione faktury sprzedaży, oczekujące na płatność (360ksiegowosc.pl)

Wystawione faktury sprzedaży, oczekujące na płatność (CentrumFaktur.pl)

***

Zmiana statusu automatycznie rozliczonych faktur w obsługiwanych serwisach:

Zaksięgowana płatność w serwisie księgowości internetowej (iFirma.pl)

Zaksięgowana płatność w serwisie księgowości internetowej (wFirma.pl)

Zaksięgowana płatność w serwisie księgowości internetowej (Intaxo.pl)

Zaksięgowana płatność w serwisie księgowości internetowej (InFakt.pl)

Zaksięgowana płatność w serwisie księgowości internetowej (ERPXT.pl, dawniej iFaktury24.pl)

Zaksięgowana płatność w serwisie księgowości internetowej (Fakturownia.pl)

Zaksięgowana płatność w serwisie księgowości internetowej (Firmao.pl)

Zaksięgowana płatność w serwisie księgowości internetowej (Firmino.pl)

Zaksięgowana płatność w serwisie księgowości internetowej (360ksiegowosc.pl)

Zaksięgowana płatność w serwisie księgowości internetowej (CentrumFaktur.pl)

***

Oznaczenie zaksięgowanej płatności w aplikacji emSzmal 3:

Zobacz na kanale YouTube, jak działa automatyczne księgowanie płatności przelewem za faktury w jednym z wielu obsługiwanych przez program serwisów księgowości internetowej:


emSzmal 3 na facebooku Kontakt