WA-PRO WF-Mag dla Windows

Import operacji bankowych do modułu "Dokumenty finansowe"

Niezależnie od tego czy prowadzisz małą, średnią, czy dużą firmę - możesz w prosty sposób zwiększyć efektywność pracy z aplikacją WF-MAG.
Zapomnij, o ręcznym wprowadzaniu informacji o napływających w ciągu dnia płatnościach.
Zapomnij też, o wymianie danych w postaci plików MT940, MT942, QIF, CSV czy VideoTel pomiędzy oprogramowaniem magazynowym, a serwisem bankowości internetowej.

Z aplikacją emSzmal 3 możesz na bieżąco zasilać aplikację WF-MAG w informacje o nowych operacjach bankowych pojawiających się na Twoich rachunkach bankowych i to wprost z serwisów transakcyjnych większości banków w Polsce.

Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów bankowych:

  • import z pliku tekstowego CSV, XML, MT940 oraz
  • import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej

Zalety pierwszego to:

  • możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT-940
  • import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
  • możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji

Zalety drugiego to:

  • możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
  • oszczędność pieniędzy - brak konieczności zakupu konwerterów wyciągów
  • możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, CSV czy XML)

Każdy z wyżej wymienionych sposobów importu pozwala na automatyczne przenoszenie danych do progamu WF-MAG.
Wszystkie operacje pochodzące z Twoich rachunków bankowych, z podanym numerem rachunku kontrahenta, zostaną automatycznie zapisane jako przelewy własne/obce. Natomiast wszystkie pozostałe operacje trafią do programu jako operacje "bank przyjmie" / "bank wypłaci".

Import historii operacji bankowych z identyfikacją kontrahentów

Program dokonuje identyfikacji kontrahentów na podstawie numeru rachunku bankowego, nazwy płatnika lub numeru dokumentu finansowego umieszczonego w tytule przelewu.
Pozwala także na automatyczne uzupełnianie kartoteki kontrahentów o nowe numery rachunków bankowych.

Automatyczne rozliczanie rozrachunków

W przypadku umieszczenia poprawnego numeru dokumentu finansowego w tytule przelewu i zgodności kwoty z rozrachunku nastapi automatyczne rozliczenie należności w momencie importu.

Zobacz na kanale YouTube, jak działa automatyczny import wyciągów bankowych do WF-Maga.


emSzmal 3 na facebooku Kontakt