WA-PRO WF-FaKir dla Windows

Import wyciągów bankowych do modułu "Dokumenty księgowe - WB Banki"

Import wyciągów bankowych do programów księgowych nigdy nie należał do łatwych zadań.
Różne banki oferują bowiem odmienne formaty wymiany danych takie jak: MT-940, QIF, CSV czy VideoTel.
Najszerzej akceptowany formatem wydaje się być MT-940, jednak wyciągi w tym formacie dostępne są zazwyczaj jedynie w serwisach korporacyjnych banków (często za dodatkową opłatą).
Od dziś możesz zapomnieć o konwerterach, schematach importu wyciągów oraz opłatach za udostępnienie wyciągów w formacie MT-940.

Z aplikacją emSzmal 3 możesz wprowadzać wyciągi bankowe do aplikacji WF-FaKir wprost z serwisu bankowości internetowej i to za pomocą jednego kliknęcia myszką.

Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów bankowych:

  • import z pliku tekstowego CSV, XML, MT940 oraz
  • import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej

Zalety pierwszego to:

  • możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT-940
  • import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
  • możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji

Zalety drugiego to:

  • możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
  • oszczędność pieniędzy - brak konieczności zakupu konwerterów wyciągów
  • możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, CSV czy XML)

Niezależnie od tego, który sposób importu wybierzesz, efekt zawsze będzie ten sam...
Wszystkie operacje z Twojego konta bankowego zostaną automatycznie zapisane na wyciągu dziennym/miesięcznym w programie WF-FaKir z uwzględnieniem planu kont kontrahentów, tak abyś mógł z łatwością rozliczać wystawione dokumenty księgowe.

Bezpośredni import transacji do bufora dok. zadekretowanych

Każda nowopobrana/zaimportowana transakcja bankowa trafia do programu WF-FaKir, tak jakby została zaczytana z pliku.

Podgląd zaimportowanych wyciągów bankowych

Po diagnostyce i imporcie danych z bufora, tworzony jest wyciąg dzienny (dokument księgowy WB Banki), na którym widnieją pozycje uwzględniające przypisanie do właściwych kont kontrahentów.

Rozrachunki oczekujące na rozliczenie

Funkcja automatycznie rozliczająca rozrachunki w momencie importu wyciągów, dostępna w programie WF-FAKIR, wymaga umieszczenia numeru dokumentu finansowego w tytule przelewu. W innym wypadku wymagane jest ręczne rozliczenie danej operacji finansowej.

Rozliczanie rozrachunków

Przykład rozliczonej faktury sprzedaży na podstawie dwóch płatności (transakcji zaimportowanych bezpośrednio z serwisu bankowości internetowej) z wyciągu o symbolu 20150901/244

Zobacz na kanale YouTube, jak działa automatyczny import wyciągów bankowych do WF-FaKira.


emSzmal 3 na facebooku Kontakt