Varico Księga Handlowa (KsH)

Import wyciągów bankowych do modułu "Ewidencja wyciągów bankowych"

Jeśli masz problem z importem wyciągów bankowych z użyciem standardowego mechanizmu importu wyciągów dostępnego w programie Varico KsH. Gdy nie możesz poradzić sobie z poprawną konwersją wyciągów do formatu MT940 wymaganego przez ten program lub chcesz importować wyciągi bankowe bez użycia plików tekstowych - wprost z serwisu bankowości internetowej, wypróbuj nową integrację wykorzystującą możliwości aplikacji emSzmal 3.

Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów bankowych:

  • import z pliku tekstowego CSV, XML, XLS, MT940, JPK WB oraz
  • import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej

Zalety pierwszego to:

  • możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT-940
  • import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
  • możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji

Zalety drugiego to:

  • wygoda - możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
  • oszczędność pieniędzy - brak konieczności zakupu konwerterów wyciągów
  • możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, JPK WB, CSV, XLS czy XML)

Niezależnie od tego, który sposób importu wybierzesz, efekt zawsze będzie ten sam...
Wszystkie lub tylko wybrane przez Ciebie operacje bankowe utworzą odpowiednie pozycje na wyciągach w programie Varico KsH, w powiązaniu do kont księgowych Twoich kontrahentów.
Ich identyfikacja nastąpi na podstawie przypisanego rachunku bankowego, nazwy lub numeru NIP kontrahenta.


emSzmal 3 na facebooku Kontakt