Sage Symfonia ERP Handel

Import wyciągów bankowych do modułu Dokumenty - Płatności

Dzięki aplikacji emSzmal 3 możesz na bieżąco i bez czekania na wygenerowanie wyciągu bankowego, importować historię operacji z rachunków bankowych do programu Symfonia ERP Handel.
Możesz również wczytywać historię operacji z plików w formacie innym niż MT940, takich jak CSV, XML, Excel oraz JPK_WB dostarczonych przez pośredników płatności internetowych czy kurierów pocztowych.

Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów bankowych:

  • import z pliku tekstowego CSV, XML, MT940 oraz
  • import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej

Zalety pierwszego to:

  • możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT-940
  • import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
  • możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji

Zalety drugiego to:

  • możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
  • oszczędność pieniędzy - brak konieczności zakupu konwerterów wyciągów
  • możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, CSV czy XML)

Niezależnie od tego, który sposób importu wybierzesz, efekt zawsze będzie ten sam...
Bez żadnych dodatkowych czynności, takich jak konwersja wyciągów, zaimportowane operacje trafią wprost do modułu "Dokumenty->Płatności".

Podgląd zaimportowanych wyciągów bankowych

Każda zaimportowana transakcja bankowa utworzy nową wpłatę / wypłatę - BP (przelew obcy) / BW (przelew własny).

Przy imporcie wyciągów bankowych nastąpi rownież automatyczna identyfikacja kontrahentów na podstawie numeru rachunku bankowego, numeru NIP lub nazwy nadawcy/odbiorcy przelewu.

Zobacz na kanale YouTube, jak działa automatyczny import wyciągów bankowych do Symfonii Finanse i Księgowość (FK).


emSzmal 3 na facebooku Kontakt