Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo

Import wyciągów bankowych do modułu WG - Wyciągi Bankowe

Funkcjonalność bankowości elektronicznej w programach Subiekt, Rewizor, Rachmistrz oraz Gratyfikant z linii nexo ogranicza się jedynie do obsługi serwisu mBank CompanyNet.
Natomiast ręczne pobieranie i wczytywanie plików z historią operacji bywa uciążliwe i mało efektywne.
Co więcej, jedynym obsługiwanym formatem wymiany danych we wspomnianych programach jest MT-940.
Wyciągi w tym formacie dostępne są na ogół w serwisach korporacyjnych banków.

A co zrobić jeśli Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie MT-940?
Tu z pomocą przychodzi aplikacja emSzmal 3 umożliwiająca bezpośredni import wyciągów do modułu WG - Wyciągi Bankowe w aplikacjach z rodziny nexo.

Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów bankowych:

  • import z pliku tekstowego CSV, XML, MT940 oraz
  • import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej

Zalety pierwszego to:

  • możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT-940
  • import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
  • możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji

Zalety drugiego to:

  • możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
  • oszczędność pieniędzy - brak konieczności wykupu odpłatnego dostępu do interfejsu banku (tzw. usługi Bank Connect, o ile Twój bank w ogóle ją oferuje; brak konieczności zakupu tzw. parserów wyciągów)
  • możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, CSV czy XML)

Niezależnie od tego, który sposób importu wybierzesz, efekt zawsze będzie ten sam...
Dopasowane po numerze rachunku odbiorcy/nadawcy transakcje bankowe rozliczą Twoje należności lub zobowiązania.

Podgląd zaimportowanych wyciągów bankowych

Każda nowopobrana/zaimportowana transakcja bankowa trafia do utworzonego przez aplikację emSzmal 3 dziennego lub miesięcznego wyciągu.

Identyfikacja operacji z wyciągu

Subiekt nexo wyposażony jest w inteligentny algorytm wiązania operacji na wyciągu z bazą Twoich kontrahentów m.in. na podstawie numeru rachunku przelewu.

Uwaga: Teraz także automatyczne rozliczanie rozrachunków przy imporcie wyciągów, przez skojarzenie operacji bankowej z dokumentem finansowym, na podstawie kwoty i tytułu przelewu.

Dokumenty księgowe oczekujące na rozliczenie

Rozliczaniu na podstawie operacji bankowych mogą podlegać zarówno należności jak i zobowiązania.

Rozliczanie rozrachunków

Przykład rozliczenia wystawionej faktury sprzedaży na podstawie transakcji zaimportowanej bezpośrednio z serwisu bankowości internetowej.

Zaksięgowane rozrachunki

Zarejestrowanie rozrachunku (wpłaty bankowej) na koncie rozliczeniowym Twojego kontrahenta.

Zaksięgowane i uzgodnione operacje bankowe

Oznaczenie rozliczenia operacji bankowej poprzez zmianę statusu na "uzgodniona".

Zobacz na kanale YouTube, jak działa automatyczny import wyciągów bankowych do Subiekta nexo.


emSzmal 3 na facebooku Kontakt