Comarch ERP Optima

Import wyciągów bankowych do modułu "Raporty kasowe/bankowe" (RKB) oraz "Zapisy kasowe/bankowe" (ZKB)

Ręczne rejestrowanie zapisów bankowych w programach księgowych to żmudna praca.
Na szczęście nie musisz już tego robić, nie musisz nawet importować wyciągów bankowych z plików tekstowych.
Wystarczy, że posiadasz dodatek do programu emSzmal 3 pozwalający na bezpośredni import wyciągów bankowych do programu ERP Optima.

Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów bankowych:

  • import z pliku tekstowego CSV, XML, MT940 oraz
  • import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej

Zalety pierwszego to:

  • możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT-940
  • import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
  • możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji

Zalety drugiego to:

  • możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
  • oszczędność pieniędzy - brak konieczności zakupu konwerterów wyciągów
  • możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, CSV czy XML)

Niezależnie od tego, który sposób importu wybierzesz, efekt zawsze będzie ten sam...
Pozycje z wyciągów utworzą nowe zapisy bankowe w powiązaniu do bazy Twoich kontrahentów.
Identyfikacja kontrahentów odbywa się na podstawie ich numerów rachunków bankowych, nazw, symbolów
oraz numeru dokumentu księgowego (faktury, rachunku) umieszczonego w tytule przelewu.

Podgląd zaimportowanych wyciągów bankowych

Każda nowopobrana/zaimportowana transakcja bankowa trafia do utworzonego przez aplikację emSzmal 3 dziennego lub miesięcznego raportu bankowego.

Uwaga: Teraz także automatyczne rozliczanie faktur na podstawie kwoty i tytułu przelewu przy imporcie operacji bankowych.

Zobacz na kanale YouTube, jak działa automatyczny import wyciągów bankowych do Optimy ERP.


emSzmal 3 na facebooku Kontakt