LeftHand Pełna Księgowość

Import wyciągów bankowych do modułu "Kasa i Bank" \ "Import wyciągów bankowych"

Jeśli masz problem z importem operacji bankowych z użyciem wbudowanych w program LeftHand Pełna Księgowość formatów. Nie znalazłeś tam swojego banku lub chcesz importować wyciągi bankowe bez użycia plików tekstowych - wprost z serwisu bankowości internetowej, wypróbuj nowy plugin do programu emSzmal 3.

Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów bankowych:

  • import z pliku tekstowego CSV, XML, XLS, MT940, JPK WB oraz
  • import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej

Zalety pierwszego to:

  • możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT-940
  • import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
  • możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji

Zalety drugiego to:

  • wygoda - możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
  • oszczędność pieniędzy - brak konieczności zakupu konwerterów wyciągów
  • możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, JPK WB, CSV, XLS czy XML)

Niezależnie od tego, który sposób importu wybierzesz, efekt zawsze będzie ten sam...
Wszystkie lub tylko wybrane operacje z historii twojego rachunku utworzą odpowiednie wpłaty/wypłaty, w powiązaniu do bazy Twoich kontrahentów.
Ich identyfikacja nastąpi na podstawie przypisanego rachunku bankowego, nazwy lub symbolu kontrahenta.

Podgląd zaimportowanych operacji bankowych

Każda nowopobrana/zaimportowana transakcja bankowa trafia do utworzonego przez aplikację emSzmal 3 dziennego lub miesięcznego wyciągu bankowego.


emSzmal 3 na facebooku Kontakt