Humansoft Corax / Hermes

Import wyciągów bankowych do modułu "Kasa / Bank" -> "Wyciągi bankowe"

Jeśli na liście obsługiwanych formatów importu programu Humansoft Corax / Hermes nie znalazłeś swojego banku lub chciałbyś importować wyciągi bankowe bez użycia jakichkolwiek plików tekstowych - wprost z serwisu bankowości internetowej, sprawdź działanie programu emSzmal 3.

Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów bankowych:

  • import z pliku tekstowego CSV, XML, XLS, MT940, JPK WB oraz
  • import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej

Zalety pierwszego to:

  • możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT-940
  • import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
  • możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji

Zalety drugiego to:

  • wygoda - możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
  • oszczędność pieniędzy - brak konieczności zakupu konwerterów wyciągów
  • możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, JPK WB, CSV, XLS czy XML)

Niezależnie od tego, który sposób importu wybierzesz, efekt zawsze będzie ten sam...
Zaimportowane operacje bankowe utworzą odpowiednie zapisy BP (bank przyjmie) / BW (bank wypłaci) na zdefiniowanych w programie Corax / Hermes rejestrach bankowych i to w powiązaniu do bazy Twoich kontrahentów.
Ich identyfikacja nastąpi na podstawie rachunku bankowego, nazwy lub symbolu kontrahenta albo numeru dokumentu finansowego (faktury, rachunku) umieszczonego w opisie przelewu.

Podgląd zaimportowanych operacji bankowych

Każda nowopobrana/zaimportowana transakcja bankowa trafia do utworzonego przez aplikację emSzmal 3 dziennego lub miesięcznego wyciągu bankowego.


emSzmal 3 na facebooku Kontakt