Comarch ERP XL

Import wyciągów bankowych do modułu "Kasa/Bank"->"Rejestry bankowe"->"Raporty"

Jeśli w programie Comarch ERP XL nie odnalazłeś szablonu importu wyciągów dedykowanego dla Twojego banku,
możesz być skazany na ręczne wprowadzanie zapisów bankowych.
Na szczęście nie musisz już tego robić, nie musisz nawet importować wyciągów bankowych z plików tekstowych.
Jeśli posiadasz dodatek "Biznes" do programu emSzmal 3, możesz importować wyciągi bankowe do programu Comarch ERP XL wprost z systemu bankowości internetowej. Bez potrzeby korzystania z webservice'u banku, czy wymiany danych za pomocą plików MT940/MT942.

Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów bankowych:

  • import z pliku tekstowego CSV, XML, MT940 oraz
  • import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej

Zalety pierwszego to:

  • możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT-940
  • import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
  • możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji

Zalety drugiego to:

  • możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
  • oszczędność pieniędzy - brak konieczności opłacania dostępu do webservice'u banku
  • możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, CSV czy XML)

Niezależnie od tego, który sposób importu wybierzesz, efekt zawsze będzie ten sam...
Zaimportowane operacje bankowe utworzą nowe zapisy bankowe w powiązaniu do bazy Twoich kontrahentów.
Identyfikacja kontrahentów odbywa się na podstawie ich numerów rachunków bankowych, nazw, symbolów
oraz numeru dokumentu księgowego (faktury, rachunku) umieszczonego w tytule przelewu.

Lista operacji bankowych na wyciągów

Każda nowopobrana/zaimportowana transakcja bankowa dopisywana jest do utworzonego przez aplikację emSzmal 3 dziennego lub miesięcznego raportu bankowego.

Zobacz na kanale YouTube, jak działa automatyczny import wyciągów bankowych do Comarch ERP Optima.


emSzmal 3 na facebooku Kontakt