emSzmal 3 jako konwerter wyciągów

Z pomocą aplikacji emSzmal 3 z łatwością skonwertujesz dowolny wyciąg z formatu CSV/XML do formatu szerzej akceptowalnego przez systemy księgowe, czyli MT940 lub formatu wymaganego przez urząd skarbowy - JPK WB.
Mało tego, możesz również stworzyć zupełnie nowy wyciąg MT940 / JPK WB z dowolnie wybranych przez Ciebie operacji bankowych.

Konwersja wyciągu bankowego do formatu MT940 lub JPK WB (jednolity plik kontrolny - wyciąg bankowy)

konwerter wyciągu mt940 konwerter wyciągu jpk_wb

Oto kilka prostych kroków do stworzenia własnego lub konwersji istniejącego wyciągu do formatu MT940 / JPK WB:

  • zaimportuj historię operacji w dowolnym (akceptowalnym przez program) formacie, np. wyciąg bankowy w formacie CSV
  • odfiltruj lub selektywnie wybierz operacje, które mają znaleźć się na docelowym wyciągu
  • wybierz polecenie "Eksportuj operacje do pliku", a następnie określ typ eksportu oraz wskaż miejsce wygenerowania nowego wyciągu
  • możesz też dodatkowo wprowadzić opis (nazwę/numer) wyciągu
  • skonwertuj dane naciskając przycisk "Eksportuj do pliku"

W przypadku formatu JPK WB pamiętej o konieczności wypełnienia danych podmiotu (pełnej nazwy, nipu, regonu, adresu siedziby oraz urzędu skarbowego) w ustawieniach programu lub bezpośrednio w oknie eksportu na zakładce "Podmiot".

Jeśli zaimportowane przez Ciebie operacje bankowe nie posiadają informacji o saldzie po operacji, należy przed eksportem uzupełnić tę inforamcję. Wystarczy, że podasz saldo po operacji dla najstarszej z operacji, a program automatycznie wyliczy tę wartość dla każdej, nowszej operacji.

Konwersja wyciągów bankowych w aplikacji emSzmal 3:


emSzmal 3 na facebooku Kontakt emSmaal 3 è un'altra puntata della nota applicazione di gestione finanziaria, che consente di memorizzare kopen audemars piguet horlogeinformazioni sulle operazioni finanziarie e di pas cher real-madrid maillots foot importare rendiconti direttamente replica rolex datejustdai siti web di banche selezionate.